Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)
Vergadernummer 1163853
Aanvang-sluiting 28-01-2014 21:30 - 28-01-2014 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie


VERBONDEN PARTIJEN

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2014. Er zal nog een addendum worden toegevoegd aan de nota.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 februari 2014.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 februari 2014.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 februari 2014.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 februari 2014.

Kamervoorzitter: J.L. Doddema
Portefeuillehouder: E. van de Burgt
Secretaris: FM Lagerveld