Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)
Vergadernummer 1163512
Aanvang-sluiting 04-12-2013 21:30 - 04-12-2013 22:15
Hoofdvergadering Extra Adviescommissie


VERVOLG COMMISSIEBEHANDELING

min
Besluit

De adviescommissie heeft uitgebreid stil gestaan bij deze wijkaanpak. Uiteindelijk blijken alleen de fracties van de PvdA en GL in de raad van 17 december 2013 kort stil te willen staan bij het punt of deze aanpak past in de reguliere werkwijze danwel een apart project dient te zijn, en de verschillende opvattingen in de raad hierover.

min
Besluit

De adviescommissie heeft uitgebreid stil gestaan bij deze wijkaanpak. Uiteindelijk blijken alleen de fracties van de PvdA en GL in de raad van 17 december 2013 kort stil te willen staan bij het punt of deze aanpak past in de reguliere werkwijze danwel een apart project dient te zijn, en de verschillende opvattingen in de raad hierover.

Kamervoorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: S.V. Vooren