Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)
Vergadernummer 1163483
Aanvang-sluiting 04-12-2013 22:15 - 04-12-2013 23:00
Hoofdvergadering Extra Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Toezegging(en)
Toezegger: REC Reynvaan
Datum gepland: 05-12-2013
Datum gereed: 05-12-2013
Op verzoek van meerdere fracties zegt wethouder Reynvaan toe om de mogelijkheden uit te werken om het recht voor opstal (verleend aan de winkeliersvereniging) met enkele jaren te verlengen. De adviescommissie geeft het signaal af dat ze zich niet wil mengen in een privaatrechtelijke kwestie, maar tegelijkertijd wel haar best wil doen om ontwikkelingen in Crabbehof te stimuleren. Als de wethouder de raad informeert over de mogelijkheden zal ze ook aandacht besteden aan de bevoegdheden van de raad in dit dossier.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: H.M. Hoogstad