Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Onderwijs)
Vergadernummer 1162603
Aanvang-sluiting 19-11-2013 20:30 - 19-11-2013 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie


BESPREKING PROCEDURE IHP

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 26-11-2013.

Kamervoorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: S.V. Vooren