Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1142190
Aanvang-sluiting 28-01-2014 20:15 - 28-01-2014 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 28 januari 2014 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De plv. VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

D.F.M. Schalken- den Hartog

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Begrotingsraad van 12 en 13 november 2013 en van de Nieuwjaarsraad van 7 januari 2014 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de beslissing op bezwaar (bob) tot 3 dagen na verzending daarvan aan de heer De Ridder.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en VSP leggen een stemverklaring af.

7

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (tegen: VSP). De fracties van GroenLinks, ChristenUnie/SGP en PvdA leggen een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Fractie D66 legt een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 23 januari 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 24 januari 2014 10.00 uur tot dinsdag 28 januari 2014 15.30 uur.