Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Onderwijs)
Vergadernummer 1126119
Aanvang-sluiting 17-09-2013 20:30 - 17-09-2013 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. De wethouder geeft aan eind oktober met een nieuw voorstel te komen.

Kamervoorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: S.V. Vooren