Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)
Vergadernummer 1125945
Aanvang-sluiting 17-09-2013 21:30 - 17-09-2013 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

Na een aftrap door de VVD volgt een boeiende discussie tussen de commissieleden over de mogelijkheden om met de tarieven te 'spelen' en toch binnen de sluitende parkeerexploitatie te blijven. De commissie steunt breed de gedachte om ondernemers met zo min mogelijk lasten te confronteren op het gebied van vergunningen. Over het feit of daarbij iets extra's gevraagd mag worden van bewoners zijn de meningen verdeeld. De wethouder zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken om te 'sleutelen' aan de kosten voor een zakelijke parkeervergunning, waarbij een sluitende parkeerexploitatie het uitgangspunt blijft. Hierbij kijkt hij zowel naar mogelijkheden rond zakelijke vergunningen (tarief eerste en tweede vergunning) en bewonersvergunningen. Ook zal hij de cijfers inzichtelijk maken voor 2013, conform de tabel uit 2012 in de huidige raadsinformatiebrief. Deze informatie wordt voor 1 november 2013 aangeboden aan de raad. De huidige raadsinformatiebrief kan ter kennisname naar de raad.

min
Toezegging(en)
Toezegger: J Mos
Datum gepland: 05-03-2014
Datum gereed: 05-03-2014
De wethouder onderzoekt de mogelijkheden om te 'sleutelen' aan de kosten voor een zakelijke parkeervergunning, waarbij een sluitende parkeerexploitatie het uitgangspunt blijft. Hierbij kijkt hij zowel naar mogelijkheden rond zakelijke vergunningen (tarief eerste en tweede vergunning) en bewonersvergunningen. Ook zal hij de cijfers inzichtelijk maken voor 2013, conform de tabel uit 2012 in de huidige raadsinformatiebrief. Deze informatie wordt voor 1 november 2013 aangeboden aan de raad.
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze toezegging als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: M. van Hall