Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)
Vergadernummer 1119257
Aanvang-sluiting 17-09-2013 20:30 - 17-09-2013 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van verschillende fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. De discussie zal daarbij gaan over het voorstel van het college omtrent een extra portefeuillehouder (voor Dordrecht) en of de ambtelijke organisatie(s) wel/niet 1 ambtelijke organisatie moet worden.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van verschillende fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. De discussie zal daarbij gaan over het voorstel van het college omtrent een extra portefeuillehouder (voor Dordrecht) en of de ambtelijke organisatie(s) wel/niet 1 ambtelijke organisatie moet worden.

Kamervoorzitter: J.L. Doddema
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: FM Lagerveld