Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 1087068
Aanvang-sluiting 17-09-2013 22:15 - 17-09-2013 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De commissieleden uiten waardering voor de ontwikkelingen. Wel zijn de meningen verdeeld over de (mate van) toevoeging van moderne architectuur in de historische binnenstad en over het toevoegen van een extra categorie waarbij een pand een beschermde status krijgt. De wethouder geeft aan dat beeldkwaliteitsplan, bouwprotocol en de nieuwe welstandsnota eind van het jaar worden afgerond en dan de inspraak ingaan. Voor het einde van deze raadsperiode worden de stukken ter vaststelling aangeboden aan de raad. Wanneer de commissie al eerder belangstelling heeft voor een toelichting op het beeldkwaliteitplan is de projectleider gaarne bereid die te geven. De commissie vindt dit een prima voorstel en zal de agendacommissie verzoeken dit in te plannen. Met die afspraak wordt besloten de huidige raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: M. van Hall