Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)
Vergadernummer 1087061
Aanvang-sluiting 17-09-2013 21:30 - 17-09-2013 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. Verder geeft de wethouder aan met een uitgebreidere raadsinformatiebrief te komen waar een update zal worden gegeven op de lopende pilots en tevens de verbinding wordt gelegd met andere initiatieven.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. Verder geeft de wethouder aan met een uitgebreidere raadsinformatiebrief te komen waar een update zal worden gegeven op de lopende pilots en tevens de verbinding wordt gelegd met andere initiatieven.

Kamervoorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren