Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)
Vergadernummer 1074055
Aanvang-sluiting 18-06-2013 22:15 - 18-06-2013 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie


INHOUDELIJKE BEHANDELING

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, WEK en CU/SGP als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. De discussie zal daarbij gaan over de locatie oostzijde A16 en inzet op kleinschalige locale participatie.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren