Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 1070247
Aanvang-sluiting 18-06-2013 22:15 - 18-06-2013 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie


INHOUDELIJKE BEHANDELING

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van PvdA en Groenlinks als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. De discussie zal daarbij gaan over een eventueel in te dienen motie die zal gaan over een positieve grondhouding t.a.v.  het nog in te dienen bouwplan van B&S.

Kamervoorzitter: A.J.M. Klous
Plv. portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: FM Lagerveld