Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)
Vergadernummer 1044244
Aanvang-sluiting 16-04-2013 22:15 - 16-04-2013 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

N.a.v. de geformuleerde politieke vraag komen de volgende zaken aan de orde:


- Besluitvormingsprocedure/budgetrecht van de lokale raden,


- Afschrijvingstermijn en besparingsmogelijkheden in het bijzonder gelet op de reeds lopende bezuinigingen,


- Visie / aansluiten bij landelijke ontwikkelingen / Open source mogelijkheden,


- Stand van zaken en het 'in control zijn' van Dordrecht afgezet tegen andere gemeenten,


- Traditionele keuze gebaseerd op staande structuur, waarom niet van de grond af aan een nieuwe ICT omgeving met hardware en software opbouwen?


- Sturingsmogelijkheden van de (Drecht)raad.


Regionaal portefeuillehouder de heer Mirck beantwoordt zo goed mogelijk, gelet op de beperkt beschikbare tijd, alle vragen. De voorzitter concludeert dat het onderwerp voor nu lokaal voldoende is besproken en in opiniërende zin terugkomt op de Drechtstedendinsdag van 14 mei 2013.

Kamervoorzitter: K.M. Rusinovic
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Regionaal Portefeuillehouder: H.L.J. Mirck
Secretaris: M. van Hall