Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 1036841
Aanvang-sluiting 18-06-2013 20:30 - 18-06-2013 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

DEELS BESLOTEN VERGADERING: WESTELIJKE DORDTSE OEVER (WDO)

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. Afhankelijk van de uitkomsten van de bespreking inzake de nota windenergie, overweegt de fractie D66 een amendement in te dienen.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2013.

Kamervoorzitter: J.H. Lagendijk
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: H.M. Hoogstad