Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 1035721
Aanvang-sluiting 16-04-2013 20:30 - 16-04-2013 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie


INHOUDELIJKE BEHANDELING

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van meerdere fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2013. De discussie zal daarbij gaan over de bouwmogelijkheden op het Laantje van Middenhoeve en de uitbereidingsplannen van Stichting het Parkhuis. Tot slot zal de wethouder meer informatie geven over de stand van zaken rond het bibliopunt in Dubbeldam.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: H.M. Hoogstad