Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)
Vergadernummer 1029403
Aanvang-sluiting 16-04-2013 21:30 - 16-04-2013 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2013. De fractie VVD kondigt aan hierbij een stemverklaring te zullen afleggen.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: H.M. Hoogstad