Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 1007282
Aanvang-sluiting 12-06-2013 22:15 - 12-06-2013 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

INHOUDELIJKE BEHANDELING

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. De inhoud van de discussie is afhankelijk van de uitkomst van Richting Kiezen en de keuzes die daarin worden gemaakt voor het project Maasterras. Verder zal er aandacht zijn oor de mate waarin hier daadwerkelijk sprake is van een consoliderend bestemmingsplan.

Kamervoorzitter: F. Riet
Plv. portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: H.M. Hoogstad