Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 1007269
Aanvang-sluiting 21-05-2013 21:30 - 21-05-2013 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

SPREKERSPLEIN
De globale indeling van het Sprekersplein is als volgt:

21:30 - ca. 22:00 uur

ca. 22:00 - 22:30 uur

min
Besluit

De adviescommissie heeft een inspreker gehoord over de door hem ingediende zienswijze en adviseert het raadsvoorstel op 12 juni 2013 inhoudelijk te bespreken.

min
Besluit

De adviescommissie heeft een inspreker gehoord over de door hem ingediende zienswijze en adviseert het raadsvoorstel op 12 juni 2013 inhoudelijk te bespreken.

Kamervoorzitter: F. Riet
Secretaris: H.M. Hoogstad