Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)
Vergadernummer 1007201
Aanvang-sluiting 18-06-2013 22:15 - 18-06-2013 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

BESLOTEN VERGADERING
OM DE RAADSBEHANDELING VAN 'RICHTING KIEZEN' (PLUS DE ONDERLIGGENDE DOSSIERS) OP 25 JUNI 2013 VOOR TE BEREIDEN

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013.

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel over de afronding van het project Noordoevers te agenderen voor de adviescommissie (1 blok) op 27 augustus 2013.

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel over Parkeergarage Kromhout te agenderen voor de adviescommissie (2 blokken) op 9 juli 2013.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013.

Kamervoorzitter: J.H. Lagendijk
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos / E van de Burgt
Secretaris: H.M. Hoogstad