Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)
Vergadernummer 1000692
Aanvang-sluiting 19-03-2013 22:15 - 19-03-2013 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 26 maart 2013.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: H.M. Hoogstad