Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2587553
Aanvang-sluiting 22-09-2020 14:00 - 22-09-2020 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 22 september 2020 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De fractie Beter voor Dordt dient een motie vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt als agendapunt 36 aan de vergadering toegevoegd.

2

min
Besluit

Lucas van Dijk volgt Marije Vennix op en wordt als kinderburgemeester van Dordrecht geïnstalleerd.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad neemt afscheid van raadslid Weerts.

5

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heer F. Chapel worden in orde bevonden.

6

min
Besluit

De heer F. Chapel wordt tot raadslid benoemd.

7

min
Besluit

De heer van Dam Timmers wordt benoemd tot commissielid.

8

min
Besluit

De heer Schild wordt benoemd tot commissielid.

Hamerstukken

9

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het raadsvoorstel Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2020.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

De commissie heeft kennis genomen van de RIB en besluit de brief opnieuw in handen te stellen van het college waarbij gevraagd wordt om een raadsvoorstel.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

31

De bespreking beperkt zich tot ingediende moties en amendementen. Spreektijd: 2 minuten.

min
Besluit

Er zijn 4 amendementen ingediend. Nummer A1 (21 tegen) is verworpen. Amendement A2 (19-19) stemmen staken en nummer A3 is ingetrokken.

Er zijn 3 moties ingediend, waarvan M3 is ingetrokken

De stemming over het voorstel en de stemming over Amendement A2 en A3a en Motie M2 en M4 is na het staken van de stemmen uitgesteld naar een volgende vergadering.

32

De bespreking beperkt zich tot ingediende moties en amendementen. Spreektijd: 2 minuten.  

min
Besluit

Er is 1 amendement (A5) ingediend en vervolgens aangenomen (voor: 36 stemmen, tegen: 1 stem).

Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen.  Motie M5 is verworpen (voor: 6 stemmen, tegen: 31 stemmen).

33

De bespreking richt zich op een aangekondigd amendement.
Spreektijd: 2 minuten per fractie. 

min
Besluit

Er is 1 amendement (A4) ingediend en vervolgens aangenomen (voor: 34 stemmen, tegen: 4 stemmen). Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

34

De bespreking richt zich op een aangekondigde motie. 
Spreektijd: 2 minuten per fractie. 

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De ingediende motie (M6) is aangenomen (voor: 24 stemmen, tegen: 13 stemmen). De fracties Gewoon Dordt, GroenLinks en VSP leggen een stemverklaring af.

35

De bespreking richt zich op een aangekondigd amendement.
Spreektijd: 2 minuten per fractie. 

min
Besluit

Er zijn 3 amendementen ingediend. Amendement A7 is ingetrokken. Amendement A6 (voor: 33 stemmen, tegen: 4) en A7A (unaniem) zijn aangenomen. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

36

min
Besluit

Motie vreemd aan de orde van de dag: betrek zoveel als mogelijk de raad, eer u verder gaat is verworpen. De fracties VVD, CDA en CU/SGP leggen een stemverklaring af.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 september 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.