Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda CTOO

Gemeente Dordrecht

Agenda CTOO

Details van de vergadering/agenda
Titel CTOO
Vergadernummer 2467914
Aanvang-sluiting 17-10-2019 10:00 - 17-10-2019 11:00

Namens de voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op donderdag 17 oktober 2019 zal plaatsvinden bij het Stedelijk Dalton Lyceum, Eulerlaan 51 te Dordrecht, aanvang 10.00 uur.

De voorbespreking van deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 8 oktober 2019 in vergaderzaal 2 - Jacob Cats van de vergadervleugel in het Stadskantoor, aanvang 19.00 uur.

De Commissiegriffier,                                                                              

D. Coenen 

                                                                                  

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering.

Stukken ter bespreking

2

min
Besluit

Aanwezig: Marlies van der Krogt (SDL) Dan van Leeuwen (voorzitter CTOO) Ineke Jager (lid CTOO) Arine van der Ham (lid CTOO) Daniël Coenen (secretaris CTOO).


Aan de hand van de jaarstukken 2018 bespreekt de CTOO met SDL het volgende: • Het SDL heeft met 2018 een goed jaar gekend, het jaar is afgesloten met een positief resultaat. Dit is echter ook mede te danken aan een nieuwe boekhoudmethode van het ministerie van OCW.

 • 2019 en de jaren erna worden zware jaren voor het SDL:
  o   Leerlingenkrimp zet nog twee/drie jaar door – waarna waarschijnlijk stabilisatie volgt
  o   Het is en blijft een grote uitdaging om nieuwe docenten te vinden; bij financieel zwaar weer verliezen zij vaak hun aanstelling vanwege een tijdelijk contract
  o   De huidige docentenpopulatie is relatief oud en daardoor ook duur en heeft ook vaste contracten; het is ook moeilijk sturen op het ziekteverzuim dat net als de landelijke cijfers fors is.
  o   Andere VO-scholen die ook PO-scholen hebben, houden omwille van dezelfde situatie als het SDL hun PO-leerlingen bij zich voor hun VO-scholen.

 • De komende jaren moet SDL de balans vinden tussen enerzijds financieel verantwoord beleid voeren en anderzijds investeren in kwaliteit en aantrekkelijkheid. De Inspectie heeft in elk geval positief geoordeeld over diverse kwaliteitsaspecten. Voor de komende jaren geldt:
  o   De voorliggende situatie is een gezamenlijke uitdaging voor directeuren en bestuurder
  o   Veel docenten treden de komende jaren terug vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd
  o   Afspraken maken met OPOD om zo goed mogelijk instroom van leerlingen te garanderen
  o   Tweedegraads docenten (laten) opleiden tot eerstegraads
  o   De Dalton-filosofie verder versterken waarin leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en docenten meer dan nu kunnen loslaten
  o   De samenwerking tussen VO-besturen in Zuid-Holland Zuid continueren


De bestuurder nodigt de CTOO uit om de scholen te bezoeken en de directeuren te spreken, om zich zo nog weer een beter beeld te kunnen vormen van de organisatie en bovengenoemde situatie.

Tenslotte

3

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Kamervoorzitter: D.T.J. van Leeuwen
Secretaris: D Coenen