Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda CTOO

Gemeente Dordrecht

Agenda CTOO

Details van de vergadering/agenda
Titel CTOO
Vergadernummer 2467164
Aanvang-sluiting 15-10-2019 19:00 - 15-10-2019 20:00

Namens de voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 15 oktober 2019 zal plaatsvinden in vergaderzaal 2  - Jacob Cats van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.

De voorbespreking van deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 8 oktober 2019 in vergaderzaal 2 - Jacob Cats van de vergadervleugel in het Stadskantoor, aanvang 19.00 uur.

De Commissiegriffier,                                                                              

D. Coenen 

                                                                                  

1

min
Besluit

De voorzitter opent.

Stukken ter bespreking

2

min
Besluit

Aanwezig: Niek Barendregt (OPOD) John Taks (OPOD) Dan van Leeuwen (voorzitter CTOO) Peter Kwaak (lid CTOO) Daniël Coenen (secretaris CTOO)  


Aan de hand van de jaarstukken 2018 bespreekt de CTOO met OPOD het volgende:    • Het OPOD krijgt de felicitaties vanwege de goede financiële resultaten. OPOD geeft aan dat de reserves nu zo hoog zijn dat is besloten te investeren in innovaties voortkomend uit het strategisch beleidsplan en in werkdrukverlagende middelen (in aanvulling op de rijksmiddelen).

  • OPOD heeft een verouderd personeelsbestand. Het bestuur zet in op 1. behoud van medewerkers en duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers, met een vitaliteitsprogramma, de mogelijkheid voor docenten om naast lessen ook projecten te doen binnen de school, en met (ict-)innovaties waarbij bijvoorbeeld meer flexibiliteit of minder inzet kan worden gerealiseerd. OPOD zet in op het 2. werven van nieuwe medewerkers door structurele samenwerking met de Pabo van Inholland en de Hogeschool Rotterdam, door verbeteren van het werkgeverschap, en door programma's voor zij-instromers.

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft najaar 2018 positief gerapporteerd over diverse kwaliteitsaspecten.

  • Wat betreft leerlingenaantallen is OPOD dit jaar licht gegroeid, in een krimpende markt.

  • Het beleid voor thuiszitters, leerlingen voor wie scholen geen passende plek (kunnen) bieden, kent vele samenwerkingspartners; dat is lastig maar gaat steeds beter.

  • Via het 'skills lab' biedt OPOD alternatieve leermogelijkheden aan buiten de school, onder andere samen met de Sportboulevard en ToBe, bedoeld om te snuffelen aan de arbeidsmarkt.

  • OPOD (basisonderwijs) en SPD (peuteronderwijs) hebben een doorlopende leerlijn ontwikkeld van 2 t/m 12 jaar. Het is niet gelukt om een personele unie te vormen; voor SPD is een structurele verbetering van hun bedrijfsvoering van belang. OPOD verkent met SKOBA bestuurlijk de mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren.

  • Voorzitter raad van toezicht John Taks stopt per december na acht jaar.

Tenslotte

3

min
Besluit

De voorzitter sluit.

Kamervoorzitter: D.T.J. van Leeuwen
Secretaris: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.