Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309821
Aanvang-sluiting 19-11-2019 20:00 - 19-11-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 19 november 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

STUKKEN TER BESPREKING

2

De commissie bekijkt de mechanismen en beleidskeuzes achter stedelijke en economische groei en voert het gesprek over de denk- en prioriteitskaders voor het investeringsprogramma van de Groeiagenda. Op basis van de bevindingen van de commissie zal het college een definitief toetsingskader ("beleidskaarten") voor de investeringen opstellen  en voorleggen aan de raad ter vaststelling.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: D.T.J. van Leeuwen
Portefeuillehouder: MD Burggraaf / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.