Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291516
Aanvang-sluiting 19-11-2019 20:00 - 19-11-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 november 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

STUKKEN TER BESPREKING

4

5

Agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk besproken. De vraag aan de commissie is richtinggevende uitspraken te doen over onder andere de actualisatie van de bomenlijst, het bomenfonds, (op te leggen) herplant en kapvergunningen. Op basis daarvan komt het college later met uitvoeringsvoorstellen.

6

De bouwenvelop wordt aan de hand van een presentatie toegelicht. De commissie kan hier vervolgens vragen bij stellen, suggesties bij meegeven en zich uitspreken over welke sturingsbehoefte zij heeft in het vervolgproces.

7

Bespreekpunt is of de wensen die de raad bij de vorige behandeling in mei 2019 had (via moties en amendementen) nu voldoende zijn verwerkt in het nieuwe voorstel.

Agendadeel

8

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

9

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: M.G. Stolk
Portefeuillehouder: BCM Stam / PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.