Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 2291237
Aanvang-sluiting 16-10-2019 20:00 - 16-10-2019 23:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 16 oktober 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

A. de Looze

 

 

1

min
Besluit

Er zijn een aantal berichten van verhindering.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt  het verslag en de besluitenlijst vast.

STUKKEN TER BESPREKING

3

De accountant geeft een toelichting op het auditplan 2019. De auditcommissie krijgt de gelegenheid om onderdelen aan het Auditplan toe te voegen of te accentueren.

min
Besluit

De heer Steehouwer licht het Auditplan toe. Er zijn nog geen wensen voor het toevoegen van speerpunten, partijen kunnen deze nog tot het einde van de maand doorgeven aan de griffie (Harco Bakker). Daarna maakt de accountant het Auditplan definitief.

4

De accountant doet een voorstel voor een stresstest.

min
Besluit

De accountant licht zijn voorstel voor de stresstest toe. De uitvoering vindt plaats begin 2020, bespreking in de Auditcommissie in maart (wordt: 1 april).

5

De commissie bespreekt de kwaliteit van de Begroting 2020.

min
Besluit

De commissie heeft nog een paar opmerkingen bij de Begroting; De kwaliteit van de Begroting geeft geen aanleiding voor een nader advies.

6

min
Besluit

De commissie bespreekt in de volgend vergadering in ieder geval de aanpassingen op de Financiële verordening (welke moeten gedaan worden en welke prioritering willen we daar aan geven). Mogelijk ook de managementletter (verwacht in november). Gezien de iets kortere agenda kan de commissie verplaatst worden naar dinsdag 10 december, voorafgaand aan de commissieavond.

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Verdiepingssessie (start ca. 21.00 uur):

9

In vervolg op een eerdere bijeenkomst op 9 januari zal de heer (Rein-Aart) Van Vugt nader ingaan op zaken die voor een Auditcommissie van belang zijn en hoe deze commissie haar taak en rol kan versterken.  

Ook andere raadsleden en commissieleden zijn uiteraard welkom deze avond bij te wonen.

min
Besluit

De heer Van Vugt gaat dieper in op de kernvragen die een Auditcommissie kan stellen. Mogelijk kan de Auditcommissie grote projecten toetsen op kwaliteit van de beschikbare informatie, zodat de raad een opeen debat kan voeren over onder meer de risico's die aan een activiteit zijn verbonden. Daarnaast gaat de heer Van Vugt dieper in op de (verplichte) indicatoren en de kaders die de raad hier aan mee zou kunnen geven.

Voorzitter: A de Looze
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.