Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Nieuwe behandelvoorstellen

Brieven aan de gemeenteraad kunt u vinden in de lijst 'Nieuwe behandelvoorstellen' bij de adviescommissies met een agendadeel. In het vergaderschema van de raad zijn data van de commissies met agendadeel terug te vinden. Vervolgens kunt u via de agenda naar het agendapunt Nieuwe behandelvoorstellen (meestal agendapunt 3).