Bezwaar maken, een bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken. Dit noemen we een 'bezwaarschrift indienen'. De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling wanneer u een rechtstreeks belang hebt bij het besluit. Een bezwaarschrift indienen is gratis. In de publicatie in de krant of in de brief van het besluit leest u hoe u een bezwaarschrift indient.

Na ontvangst van een bezwaarschrift moet het bestuursorgaan, dat het besluit genomen heeft, de zaak 'over doen'. Zij houden daarbij rekening met alle (nieuwe) omstandigheden en feiten. Bestuursorganen die besluiten nemen namens de gemeente Dordrecht zijn: de burgemeester, het college of de gemeenteraad. Wanneer het bestuursorgaan vindt dat u (gedeeltelijk) gelijk heeft, neemt zij een nieuw besluit.

 


Meer informatie

Wanneer u een bezwaarschrift wilt indienen, kan dat op 2 manieren: 

 • digitaal; hiervoor heeft u uw DigiD nodig
 • per post; u schrijft zelf een brief en stuurt deze op naar de gemeente  

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven
 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • de reden van bezwaar
 • uw handtekening

Voor een snelle afhandeling kunt u een kopie, scan of foto van het besluit waartegen u bezwaar maakt, meesturen.

Wanneer u een bezwaarschrift indient, is dit direct een openbaar stuk. De gemeente voegt uw bezwaarschrift en het besluit samen in één dossier. Alle belanghebbenden mogen daarna het complete dossier (met uw bezwaarschrift) inzien.

Voor de afhandeling van uw bezwaarschrift gelden 3 termijnen:

 • wanneer de gemeente uw bezwaarschrift afhandelt, krijgt u binnen 6 weken bericht
 • wanneer de bezwarencommissie uw bezwaarschrift afhandelt, krijgt u binnen 12 weken bericht
 • wanneer u een bezwaarschrift indient voor de gemeentelijke belastingen, gelden andere termijnen. U krijgt binnen het jaar waarin u een bezwaarschrift indient, bericht

Soms lukt het de gemeente of de bezwarencommissie niet om binnen deze termijnen een beslissing te nemen. U krijgt dan bericht dat we de beslissingstermijn met maximaal 6 weken uitstellen. Hebben wij daarna nog meer tijd nodig, dan mogen wij de termijn alleen verlengen wanneer u het daarmee eens bent.

Wanneer u vragen heeft over besluiten van de gemeente, stelt u deze aan het Juridisch Kenniscentrum. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 8008, keuze 9, toets 2. 
Voor andere vragen over besluiten, vindt u informatie op de volgende websites.